DĖMESIO!

2021 m. gegužės  25 d.  19 val. aikštelėje, planuojamas eilinis  visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Jei dėl epidemiologinės padėties nebus leidžiama rengti šio susirinkimo lauke, kviesime registruotis elektroniniu paštu ir jungtis nuotoliniu būdu per zoom platformą. (prisijungimai bus išsiųsti elektroniniais laiškais).

Nesant susirinkimo kvorumui,  pakartotinis susirinkimas planuojamas Birželio 12 d. 11 val.  Data gali būti keičiama, priklausomai  nuo to, ar bus leidžiama rengti susirinkimus lauke.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2020  m. tvirtinimas
4. Mokesčių  ir sąmatos 2021 m. tvirtinimas.
5.  Kiti klausimai.
Dėl darbotvarkės 5 punkto  svarstytinų klausimų lauksime iki gegužės 25  d.
 tel 862134473, elektroniniu paštu Sbmedvalakis@gmail.com  arba raštu adresu Beržų 2-oji g 2, Parąžės k. Kretingos r. LT-97220

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku.

 2021-05-10
Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.

Šakų išvežimas spalio 27 d.

(SĮ „Kretingos komunalininkas“  informacija)
Bus vežamos tik šakos, žaliosios birios atliekos nebus renkamos.  Šakos turi būti susmulkintos ir ne ilgesnes nei 2 metrų ilgio bei ne didesnio diametro nei 125 mm, be priemaišų, žemių, kamieno dalių, kelmų ir šaknų.

Žaliųjų atliekų (šakų) surinkimo laikotarpiu, siekiant užtikrinti tvarką, visų atliekų turėtojų prašome planuoti sodo darbus ir žaliąsias atliekas palikti jų surinkimo vietose (kur įprastai paliekami ištuštinimui konteineriai) likus ne daugiau nei 2-3 dienoms iki nurodytos žaliųjų atliekų surinkimo dienos, tačiau ne vėliau nei iki žaliųjų atliekų surinkimo dienos 7:00 val. ryto.
           Atkreipiame dėmesį, kad neturint galimybės žaliųjų atliekų surinkimo dieną palikti žaliųjų atliekų jų surinkimo vietose, neribotą jų kiekį galima pristatyti į Ankštakių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę:
 (darbo laikas II-V 9:00-18:00 val., VI 10:00-14:00 val.). Ankštakių aikštelės telefono Nr. 8 630 08993.
         Pažymime, kad draudžiama žaliąsias atliekas palikti po elektros laidais ar medžiais ir įspėjame, kad nesilaikant šio reikalavimo, žaliosios atliekos nebus surenkamos.

Informacija teikiama Vytauto g. 118, Kretinga, arba tel.: 8 445 78 608

Bendra informacija

Informuojame, kad sodininkų bendrijos „Medvalakis“  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimu  patvirtinti mokesčiai 2020 m.  yra 10 Eur/ arui.  Mokesčiai mokami iki einamų metų liepos 31 d.  pavedimu žemiau  nurodytais rekvizitais. Informacija mokesčių klausimais teikiama tel 861541495.

Dėl krovininių mašinų eismo. 
Sklypų savininkai, užsakantys sunkiasvorių automobilių paslaugą, informuoja vairuotoją, kad maršrutas atvažiavimas/išvažiavimas  iš Pušų g. pusės.  Atskirais atvejais, važiavimą per miško sankryžą derinti su valdybos pirmininke. 
Per Miško/Alksnių g. sankryžą negali važiuoti sunkiasvorės mašinos. Vaizdo kamerose fiksuota medžiaga bus ( jau yra) perduodama kelių policijai.
 
Dėl nenušienautų, apleistų sklypų.  
Džiaugiamės, kad mūsų visų teritorija gražėja ir vis mažiau lieka apleistų sklypų. (Rengiamas apleistų sklypų sąrašas perdavimui NŽT ) 
 
Dėl kelio ženklų „Gyvenamoji zona“ – laukiame   suderinimo iš kelių policijos.
Dėl kelio užtvaro ties įvažiavimu iš miško.  Laukiame Kretingos r. sav. saugaus eismo komisijos sprendimo.  Jei sprendimas bus teigiamas, bus ruošiamas kelio užtvaro naudojimo aprašas ( naudojimosi tvarka, taisyklės) su kuriuo būsite supažindinti. 
Bus sumontuoti  5 sferiniai veidrodžiai sankryžose, kuriose yra sunkus matomumas. 
Renkamas fondas kelių asfaltavimui. 
Reikalingi Šaltalankių g. drenažo darbai. (telkšo didžiulės balos)
 
Tam, kad teritorija būtų patraukli ir  prižiūrėta, reikalingos visų mūsų pastangos. 
Galima planuoti ir vykdyti darbus, kai laiku surenkami mokesčiai. 
Pasibaigus terminui,  skolos bendrijai, nemokėtos daugiau nei 2 metus  bus išieškomos teismo keliu. 
 
REKVIZITAI   

KRETINGOS RAJONO SODININKŲ BENDRIJA „MEDVALAKIS“
Kretingos rajonas,  Parąžės kaimas,  kodas 191157998
  a/s  LT247180600000462319 AB „Šiaulių bankas“ 
Mokėjimo paskirtis  nario/kito asmens
Nurodyti sklypo savininko vardą pavardę, sklypo adresą. 

SB „Medvalakis“ valdyba

DĖMESIO!

Kretingos r. sodininkų bendrija „Medvalakis“ k. 191157998 informuoja

2020 m. birželio 2 d.  19 val. aikštelėje, šaukiamas eilinis  visuotinis bendrijos narių susirinkimas.
Nesant susirinkimo kvorumui,  pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 20 d. 11 val.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Valdybos ataskaitos už 2019 tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas
4. Mokesčių  ir sąmatos 2020 m. tvirtinimas.
5.  Kiti klausimai.
Dėl darbotvarkės 5 punkto  svarstytinų klausimų lauksime iki gegužės 31 d.
 tel 862134473, elektroniniu paštu Sbmedvalakis@gmail.com,  FB paskyroje https://www.facebook.com/medvalakis/inbox/  arba raštu adresu Beržų 2-oji g 2, Parąžės k. Kretingos r. LT-97220

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku.

 2020-05-18
 Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.

Informacija

 Informuojame, kad sodininkų bendrija yra mūsų visų administruojama teritorija. Sklypą įsigiję savininkai:  nariai/ne nariai turi tokias pačias pareigas prisidėti prie teritorijos administravimo,  infrastrūktūros gerinimo ir  prižiūrėjimo.
Mokesčiai bendrijai pagal 2019 m darbų sąmatą  yra 10 Eur už arą.  Mokama pavedimu  arba pas buhalterę iki liepos 31 d. ( pakartotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu, protokolas Nr.2019/05/12 )
Peržiūrėjus mokesčių sąrašus, nustatyta, kad yra nemažai sklypų savininkų nemokėjusių  net už keletą  metų. Taip susidaro didelė skolų našta, kyla nepasitenkinimas.

Informacija mokesčių klausimais:  buhalterė Virginija Rusteikienė 861541495
Medvalakio g. 37, Palanga,  II-IV 9-12, 13-16 val. 

Rekvizitai:

Kretingos rajono sodininkų bendrija „Medvalakis“,  kodas 191157998
Parąžės kaimas, kretingos rajonas
a/s  LT247180600000462319 AB „Šiaulių bankas“

SB „Medvalakis“ narių dėmesiui

Kretingos r. sodininkų bendrija „Medvalakis“ k. 191157998 informuoja

2019 m. Balandžio 26 d.  19 val. aikštelėje, šaukiamas eilinis  visuotinis bendrijos narių susirinkimas.
Nesant susirinkimo kvorumui,  pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas
gegužės 12 d. 11 val.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Valdybos ataskaitos už 2018 tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas
4. Mokesčių  ir sąmatos 2019 m. tvirtinimas.
5. Valdybos narių, valdybos pirmininko, revizijos komisijos rinkimai.
6. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473. 
 Prašome siūlyti kandidatūras valdybos narių (5) , revizijos komisijos (3)  bei valdybos pirmininko  rinkimams. Bendrijos valdymo organai renkami 3 metams.  Pasiūlymų lauksime iki balandžio 24 d.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.

Įgyvendintas bendruomenės projektas „KURIAME IR BENDRAUJAME“

 

Parąžės kaimo bendruomenė „Medvalakis“   kasmet  vykdo įvairias projektes veiklas:
2016 m. įgyvendinus  projektą  „Iš kartos į kartą“,  finansuojamą LR SOCMIN,  sėkmingai   buvo įkurta rekreacinė poilsio zona, bei vaikų žaidimų aikštelė. Bendruomenės vaikai noriai renkasi ir žaidžia aikštelėje.   Kasmet bendruomenės projektus inicijuoja ir  finansuoja ir Kretingos rajono savivaldybė bei    nuolatinis projektų partneris ir rėmėjas  Sodininkų bendrija „Medvalakis“,
2017 m. vykdytas projektas „Saugi aplinka“ , buvo   įrengta ir sumontuota sklypą juosianti tvora, įrengtas aikštelės apšvietimas .
2018 m.   projektas „Kuriame ir bendraujame“ tai tęstinis visų iki šiol vykdytų projektų rezultatas. Projekto tikslas- tikslas   Kurti gražią ir saugią aplinką.  Bendromis jėgomis buvo įgyvendinti uždaviniai:  įsigijus naują žoliapjovę,  buvo nuolatos pjaunama ir  prižiūrima  aikštelės veja,  tvarkomas gėlynas,  įrengtas pavėsinės grindinys. Džiaugiamės, kad   tokiomis veiklomis yra skatinamos pilietinės iniciatyvos padėti vieni kitiems, bendruomenės nariai yra pasiruošę kurti ir bendrauti vardan bendro tikslo.

Projektą didžiąja dalimi finansavo Kretingos rajono savivaldybės administracija  690 Eur, Kretingos rajono sodininkų bendrija „Medvalakis“ 390 Eur ir patys bendruomenės nariai.

aikšteles grindinyshttps://www.facebook.com/grazina.ablingytejuce/videos/1792994360811851/?t=0

 

Pakartotinis susirinkimas

DĖMESIO!

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja

Gegužės 29 d. neįvykus  visuotiniams narių susirinkimui,
Birželio 14 d. 19 val.   bendruomenės aikštelėje  šaukiamas pakartotinis
bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas

 1. Valdybos ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
  4. Mokesčių ir sąmatos 2018 m. tvirtinimas.
  5. Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė
Sb „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-31

Bendruomenės narių dėmesiui!

Parąžės kaimo bendruomenė  „Medvalakis“  informuoja

Gegužės 29 d.  20 val. prie gėlyno, šaukiamas eilinis bendruomenės narių susirinkimas.

Darbotvarkė

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 2.  Bendruomenės metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. tvirtinimas.
 3.  Bendruomenės pirmininko ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
 4.  Renginių, darbų, mokesčių 2018 m. tvirtinimas.
 5.  Kiti klausimai.

Susirinkimo organizatorius
Parąžės kaimo bendruomenės „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-14