Mėnesio archyvas: 2016 m. gegužės mėn.

susirinkimas

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“
informuoja

Gegužės 27 d.  19 val. prie gėlyno, šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas.
Darbotvarkė

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
  2. Valdybos ataskaitos už 2015 tvirtinimas.
  3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2015 m. tvirtinimas
  4. Valdybos narių, revizijos komisijos ir valdybos pirmininko rinkimas.
  6. Mokesčių ir sąmatos 2016 m. tvirtinimas.
  7. Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473. Nesant susirinkimo kvorumo,  pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 15 d. (vieta ir laikas bus skelbiami.)

Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.