Mėnesio archyvas: 2018 m. gegužės mėn.

Pakartotinis susirinkimas

DĖMESIO!

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja

Gegužės 29 d. neįvykus  visuotiniams narių susirinkimui,
Birželio 14 d. 19 val.   bendruomenės aikštelėje  šaukiamas pakartotinis
bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas

 1. Valdybos ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
  4. Mokesčių ir sąmatos 2018 m. tvirtinimas.
  5. Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė
Sb „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-31

Bendruomenės narių dėmesiui!

Parąžės kaimo bendruomenė  „Medvalakis”  informuoja

Gegužės 29 d.  20 val. prie gėlyno, šaukiamas eilinis bendruomenės narių susirinkimas.

Darbotvarkė

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 2.  Bendruomenės metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. tvirtinimas.
 3.  Bendruomenės pirmininko ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
 4.  Renginių, darbų, mokesčių 2018 m. tvirtinimas.
 5.  Kiti klausimai.

Susirinkimo organizatorius
Parąžės kaimo bendruomenės „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-14

Dėmesio! Susirinkimas

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja
2018 m . gegužės 29 d.  19 val. poilsio aikštelėje, šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas.  Registracijos pradžia 18 30 val.

Darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 2.  Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas.
 3.  Valdybos ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
 4.  Mokesčių ir sąmatos 2018 m. tvirtinimas.
 5.  Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473. Nesant susirinkimo kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 13 d. (vieta ir laikas bus skelbiami.)

Susirinkimo organizavimo iniciatorė
Sb „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-14