Mėnesio archyvas: 2017 m. gegužės mėn.

Sodininkų Bendrijos narių dėmesiui

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja
2017 m . gegužės 19 d.  19 val. poilsio aikštelėje, šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas.  Registracijos pradžia 18 30 val.

Darbotvarkė
1. Dėl susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimų;
2. Dėl metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimo;
3. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2017 metams tvirtinimo;
4. Dėl bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimų;
5. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473.
Nesant susirinkimo kvorumo,  pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 3 d. 11 val. poilsio aikštelėje.
 Registracijos pradžia 10 30 val.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.
2017-05-04