Mėnesio archyvas: 2021 m. gegužės mėn.

DĖMESIO!

2021 m. gegužės  25 d.  19 val. aikštelėje, planuojamas eilinis  visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Jei dėl epidemiologinės padėties nebus leidžiama rengti šio susirinkimo lauke, kviesime registruotis elektroniniu paštu ir jungtis nuotoliniu būdu per zoom platformą. (prisijungimai bus išsiųsti elektroniniais laiškais).

Nesant susirinkimo kvorumui,  pakartotinis susirinkimas planuojamas Birželio 12 d. 11 val.  Data gali būti keičiama, priklausomai  nuo to, ar bus leidžiama rengti susirinkimus lauke.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2020  m. tvirtinimas
4. Mokesčių  ir sąmatos 2021 m. tvirtinimas.
5.  Kiti klausimai.
Dėl darbotvarkės 5 punkto  svarstytinų klausimų lauksime iki gegužės 25  d.
 tel 862134473, elektroniniu paštu Sbmedvalakis@gmail.com  arba raštu adresu Beržų 2-oji g 2, Parąžės k. Kretingos r. LT-97220

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku.

 2021-05-10
Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.