Kontaktai

BENDRIJOS VALDYBA
PIRMININKAS

Jurgita Petkutė-Marcinkienė ,  darbo dienomis nuo  10 iki 12 val. tel. 862134473  sbmedvalakis@gmail.com

  NARIAI :
Edvinas Jucius
Aurelijus Kavalskis
Ričardas Mažrimas
Aina Drungilienė

Rasa Bertašienė
Rasa Stankuvienė
Edita Jūrevičienė