Mėnesio archyvas: 2021 m. birželio mėn.

SVARBI INFORMACIJA

Dėl kelio užtvaro

Vadovaujantis 2020 m.birželio 20 d. pakartotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu, Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis bei gavus Kretingos r.savivaldybės administracijos leidimą, nuo 2021 m. liepos 9 d. vakarinis įvažiavimas (pro mišką) bus užvertas kilnojamu kelio užtvaru. 

Remiantis Bendrijos planavimo dokumentais bei vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2021-06-12 d.  pakartotiniame bendrijos narių susirinkime:
2.6.                   Pagrindinis įvažiavimas į bendrijos teritoriją  Pušų gatve. Atsarginis įvažiavimas, vakarinėje dalyje, pro miško kelią, užtvertas kilnojamu kelio užtvaru.

2.7.                   Bendrijos nariai/ kiti asmenys (bei artimi jų šeimos nariai), parašę prašymą valdybai ir gavę leidimą, gali naudotis pakeliamu kelio užtvaru ir įvažiuoti į bendrijos teritoriją.

2.15.                 Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai ir tikslinės įmokos mokamos iki einamųjų metų liepos mėn. 31 d., jei nėra nustatyta kitaip. Nesumokėjusiems laiku, taikomi apribojimai : neišduodamos pažymos, sutikimai, leidimai, netvirtinami kadastriniai sklypų planai bei kiti  projektai.

Prašome pateikti prašymą valdybai dėl įvažiavimo į SB teritoriją pro pakeliamą kelio užtvarą.
Prašymo  forma pridedama.
Siųsti elektroniniu adresu sbmedvalakis@gmail.com arba įmesti į pašto dėžutę Beržų 2-oji g.2.

SB „Medvalakis“ valdyba, 2021-06-16