Mėnesio archyvas: 2016 m. birželio mėn.

Parąžės kaimo Bendruomenės „Medvalakis” informacija

Birželio 16 d. 19 val. kavinės „Delfai” salėje. (Palangos pl. 15, Vydmantai)
pakartotinas sodininkų bendrijos „Medvalakis”  susirinkimas    ir   Bendruomenės „Medvalakis” projekto”Iš kartos į kartą” pristatymas.
Norime pasidžiaugti, kad  mūsų bendruomenė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame bendruomeninės veiklos stiprinimo konkurse ir gavo 6910 Eur. paramą projektui „Iš kartos į kartą”.  Kad įgyvendinti projektą, reikalinga visų jūsų /mūsų komandinis darbas/veikla.
 Kas neturite transporto, prašome skambinti te. 862134473, pavežėsime.                                                           Pradėjome įgyvendinti savo svajones turėti bendruomenės rekreacinę/poilsio zoną bei vaikų žaidimų aikštelę.Pradėjome sklypo tvarkymo darbus. Bendruomenės nariai aktyviai jungiasi bendriems darbams. Ačiū Snieguolei ir Teodorui Viskontams, Ainai Drungilienei, Linai Narbutienei, Aldonai Mickevičienei, Remigijui ir Nijolei Aksamitauskams, Justai ir Ričardui Mažrimams, Artūrui ir Dovilei Šiukštoms, Robertui Zaborui ir visiems nekantraujanties vaikams, kurie negailėdami savo brangaus laiko, dirba visų labui.

Pakartotinas susirinkimas

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja

Birželio 16 d.  19 val., šaukiamas pakartotinas  bendrijos narių susirinkimas, pagal gegužės 27 d. neivykusio susirinkimo darbotvarkę.
Vieta- Palangos pl.15, Vydmantai,  Kavinė „Delfai“ salė.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Valdybos ataskaitos už 2015 tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2015 m. tvirtinimas
4. Valdybos narių, revizijos komisijos ir valdybos pirmininko  rinkimas.
6. Mokesčių  ir sąmatos 2016 m. tvirtinimas.
7. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473. Sprendimai bus priimami, nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus.
Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.
2016-05-31