Įgyvendintas bendruomenės projektas „KURIAME IR BENDRAUJAME”

 

Parąžės kaimo bendruomenė „Medvalakis“   kasmet  vykdo įvairias projektes veiklas:
2016 m. įgyvendinus  projektą  „Iš kartos į kartą“,  finansuojamą LR SOCMIN,  sėkmingai   buvo įkurta rekreacinė poilsio zona, bei vaikų žaidimų aikštelė. Bendruomenės vaikai noriai renkasi ir žaidžia aikštelėje.   Kasmet bendruomenės projektus inicijuoja ir  finansuoja ir Kretingos rajono savivaldybė bei    nuolatinis projektų partneris ir rėmėjas  Sodininkų bendrija „Medvalakis“,
2017 m. vykdytas projektas „Saugi aplinka“ , buvo   įrengta ir sumontuota sklypą juosianti tvora, įrengtas aikštelės apšvietimas .
2018 m.   projektas „Kuriame ir bendraujame“ tai tęstinis visų iki šiol vykdytų projektų rezultatas. Projekto tikslas- tikslas   Kurti gražią ir saugią aplinką.  Bendromis jėgomis buvo įgyvendinti uždaviniai:  įsigijus naują žoliapjovę,  buvo nuolatos pjaunama ir  prižiūrima  aikštelės veja,  tvarkomas gėlynas,  įrengtas pavėsinės grindinys. Džiaugiamės, kad   tokiomis veiklomis yra skatinamos pilietinės iniciatyvos padėti vieni kitiems, bendruomenės nariai yra pasiruošę kurti ir bendrauti vardan bendro tikslo.

Projektą didžiąja dalimi finansavo Kretingos rajono savivaldybės administracija  690 Eur, Kretingos rajono sodininkų bendrija „Medvalakis“ 390 Eur ir patys bendruomenės nariai.

aikšteles grindinyshttps://www.facebook.com/grazina.ablingytejuce/videos/1792994360811851/?t=0

 

Pakartotinis susirinkimas

DĖMESIO!

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja

Gegužės 29 d. neįvykus  visuotiniams narių susirinkimui,
Birželio 14 d. 19 val.   bendruomenės aikštelėje  šaukiamas pakartotinis
bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas

 1. Valdybos ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
  4. Mokesčių ir sąmatos 2018 m. tvirtinimas.
  5. Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė
Sb „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-31

Bendruomenės narių dėmesiui!

Parąžės kaimo bendruomenė  „Medvalakis”  informuoja

Gegužės 29 d.  20 val. prie gėlyno, šaukiamas eilinis bendruomenės narių susirinkimas.

Darbotvarkė

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 2.  Bendruomenės metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. tvirtinimas.
 3.  Bendruomenės pirmininko ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
 4.  Renginių, darbų, mokesčių 2018 m. tvirtinimas.
 5.  Kiti klausimai.

Susirinkimo organizatorius
Parąžės kaimo bendruomenės „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-14

Dėmesio! Susirinkimas

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja
2018 m . gegužės 29 d.  19 val. poilsio aikštelėje, šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas.  Registracijos pradžia 18 30 val.

Darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 2.  Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas.
 3.  Valdybos ataskaitos už 2017 tvirtinimas.
 4.  Mokesčių ir sąmatos 2018 m. tvirtinimas.
 5.  Kiti klausimai.
  Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473. Nesant susirinkimo kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 13 d. (vieta ir laikas bus skelbiami.)

Susirinkimo organizavimo iniciatorė
Sb „Medvalakis“ valdyba.
2018-05-14

Šunų savininkų dėmesiui!

Mes stengiamės kurti saugią, bendruomenišką aplinką sodininkų bendrijos „Medvalakis” teritorijoje, bet yra žmonių, kurie neatsakingai elgiasi mūsų visų atžvilgiu. Palaidi šunys- ar didelis, ar mažas – vienodai gali būti agresyvūs. Netinkamai laikomi augintiniai, ištrūkę į laisvę elgiasi neadekvačiai.
Mūsų bendruomenėje  įvyko skaudus incidentas, kai palaidas šuo užpuolė ir sužalo moterį.  Primename, kad atsakomybę už savo augintinį prisiima jo savininkas.
Tik būdami  pilietiški ir atsakingi kursime saugią,  patrauklią aplinką savo gyvenvietėje.

Įgyvendinamas projektas „Saugi aplinka”

2017 m. iš Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo programos Parąžės kaimo bendruomenės „Medvalakis“ projektui
„Saugi aplinka“ skirta 590 Eurų . Prie projekto įgyvendinimo ženkliai prisidėjo ir kitas rėmėjas – sodininkų bendrija „Medvalakis“ 467,4 Eurų.
Siekiant sukurti saugią vaikų žaidimų aikštelės ir poilsio zonos aplinką, buvo įrengta ir sumontuota sklypą juosianti tvora, įrengtas aikštelės apšvietimas(elektros įvadas). Darbai buvo vykdomi bendradarbiavimo bei visuomeninės veiklos pagrindu.
Nuoširdus   Ačiū visiems, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo!

Sodininkų Bendrijos narių dėmesiui

Kretingos rajono  sodininkų bendrija „Medvalakis“   informuoja
2017 m . gegužės 19 d.  19 val. poilsio aikštelėje, šaukiamas eilinis bendrijos narių susirinkimas.  Registracijos pradžia 18 30 val.

Darbotvarkė
1. Dėl susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimų;
2. Dėl metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimo;
3. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, metinio mokesčio bei bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto plano 2017 metams tvirtinimo;
4. Dėl bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimų;
5. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas valdybos pirmininką iš anksto suderintu laiku. Tel 862134473.
Nesant susirinkimo kvorumo,  pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas birželio 3 d. 11 val. poilsio aikštelėje.
 Registracijos pradžia 10 30 val.

Susirinkimo organizavimo iniciatorė- sb „Medvalakis“ valdyba.
2017-05-04

„Gatvėje šviesu-bendrauti saugu”

sviesa sviesa2

Parąžės kaimo bendruomenė ir sodininkų bendrija „Medvalakis“ remdamasi  bendradarbiavimo principais savo teritorijoje vykdo   projektą „Gatvėje šviesu-bendrauti saugu“.

Projekto tikslas – Sistemingai  įrengti gatvių apšvietimą Parąžės kaimo bendruomenės „Medvalakis“ gyvenamoje  teritorijoje. Įgyvendinus projektą,   t. y. sistemingai, pagal galimybes, įrengus visų  gatvių apšvietimą ženkliai pagerėtų bendruomeninis gyvenimas, žmonės jaustųsi saugūs ir noriai dalyvautų bendruomenės veikloje, sumažėtų nusikalstamumo bei vagysčių rizika.
Bendruomenė įvairiapusiškai stengiasi plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, pagalbą vieni kitiems, ieško būdų ir galimybių tvarkyti gyvenamąją teritoriją bei gerinti infrastruktūrą. Stengiasi aktyviai dalyvauti ministerijų , savivaldybės skelbiamuose projektų konkursuose.
Pagal bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo konkursą, projektą iš dalies rėmė Kretingos rajono savivaldybė.  Gautos lėšos : 2015 m.- 999,46 Eur, 2016 m. -539,71 Eur.
Didžioji dalis Apšvietimo įrengimui reikalingų lėšų, per 2015/2016 m. buvo surinkta iš Sodininkų bendrijos sklypų savininkų -9936,29 Eur

2015 m. pradėti pirmieji gatvių apšvietimo projektavimo, derinimo darbai. Jau 2015 rudenį buvo apšviesta dalis Pušų g. ir Alksnių g.  2016 m. tęsiant projekto darbus apšviestos Kaštonų, Gluosnių, Eglių ir Beržų 2-oji gatvės. Tikimės, kad per ateinančius du metus, bus apšviestos likusios gyvenamosios teritorijos gatvės.

Bendruomenės  valdyba

Rudens aruodai

Ruduo siautulingai įsisuko į mūsų kasdienybę. Tai metas, kai vis dažniau norisi prisėsti prie židinio,  pasidžiaugti namų jaukumu, šiluma ir tais kurie šalia mūsų….Ruduo – aruodų pildymo metas.
Koks mūsų derlius šiemet ? kas laukia kitąmet…kokiomis mintimis ruošiame  dirvą naujam sezonui, ar keisime sėjomainą….???
Kviečiame visus visus, kam rūpi mūsų bendrijos/bendruomenės šių metų derlius, ir ką sėsime kitąmet – nepagailėti savo laiko ir ateiti į „Rudens aruodų” šventę, Spalio 8 d. 12 val Bendruomenės skvere.
Šildysimės prie laužo, džiaugsimės rezultatais ir  gera nuotaika,  sodinsime „Svajonių daigus” ateinantiems metams.
Lauksime jūsų.
skelbimas rudens-page-001

Poezijos ir romansų vakaras

Rugsėjo 27 d. 19 val. kavinės „Delfai” salėje vyko dviejų kaimyninių bendruomenių  jaukus  susitikimas – Pezijos ir romansų vakaras .  Tai Parąžės kaimo bendruomenės projekto „Iš kartos į kartą”,  renginys, kurio idėja – skatinti senjorų tarpusavio bendravimą,  bei kūrybinę veiklą. Vakaro metu  Parąžės kaimo bendruomenę atsovavo poetas Aloyzas Jonutis. Jo poezija sakitė Birutė Petkienė, Jurgita Petkutė-Marcinkienė.  Savo gimtąja kalba širdį atvėrė Iruta Jokubienė, taip pat pristatydama ir spalvų poeziją –  mandalas. Vydmantų kaimo bendruomenės garbinga viešnia  – poetė Nijolė Rimkienė, kurios poezijos įvairovę  atskleidė  Romutė Girskienė.  Nerijaus Stasiulio poezija žavėjo savita minčių ir kalbos lavina, žemaitiška tarme. Nuoširdžiais romasais dalinosi Vydmantų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis, vadovė Jolanta Japertienė ir svečiai „Klaipėdos retro”.
Projektą remia Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo  ministerija.

 

poezijos vakaras2-page-001

Vakaro akimirkos….
14522083_1131866466899866_1300842658_o
  14455778_1131866183566561_1323104870_o   14513785_950711428385068_1634442027_o   14522425_1131866660233180_1736937860_o  14536507_1131866923566487_1713169271_o  14522553_1131866620233184_1953754796_o
14522326_1131866406899872_638020625_o 14489539_1131866323566547_1183404467_o